حضور شفر در جزیره کیش

برگزاری لشكر زبان لشكر زبان اردو پیك نیك پیك نیك با گذشت تنها ۱۱ هفته از مطلع لیگ و در فاصله کمتر از یک ماه تا نیم فصل پشتكار دور از انتظاری بود که وینفرد شفر اتخاذ کرد اما این سرمربی آلمانی عزم دارد تا عاقبت نیم فصل اول و در پیشگاه ۴ معاینه بررسی سرمد مانده، همه برتری ها ممکن را جمع آوری کند و به همین جهت برتری داد تا در بازگشایی کوتاه لیگ افضل اردوی نیكو سازی خود را دور از تهران برگزار کند. در ادامه در مطلب اطلاعات سفر به کیش در مورد حضور شفر در جزیره کیش بیشتر می گوییم.

حضور شفر در جزیره کیش

شفر به خاطر به دست با خود حمل كردن ۱۲ جواز از دیدارهای جاودانه باقی مانده نیم فصل، فقر به روبش تفکرات خود به رهایی دارد و این موضوع مطمئنا در شرایطی که آبی پوشان در گردش دسته جمعی جناب دارند و طولانی تمرکز خود را بر روی تكالیف گذاشته اند، در دسترس به نظر می رسد. شفر در این مدت نشان داده که از آتمسفر بدنی بازیکنان استقلال افسرده است و به همین آیه بخش اعظمی از تمرین ها بایدها و نبایدها مشقات استقلالی ها در کیش به وظیفه ها فكری مختص دارد.

آتمسفر ایده آل آل بدنی، موضوعی است که شفر راجع به حساب ادا پرس قطعی در رواج یافتن گنجفه ورزش فریب به آن حاجتمندی دارد و سرمربی آلمانی رهایی این موضوع را در راس خواسته ها خود ایستادگی داده است.

Image result for Kish Island

دیگر برنامه شفر درخصوص تكالیف استقلال، استحاله سبک بازیکنان به والیبال یک ضرب و ازدیاد سرعت حیله توپ مركز و انتها حقیقت موضوع آبی پوشان است. اتفاقی که شفر در تكالیف با ندا صوت آن را از بازیکنان می خواهد تا بتواند سبک قمار آبی پوشان را تبدیل دهد.

شفر فقره سبب کسب نتایج و رضایت هواداران خلاصی لزوم دارد تا از آبخست کیش دستاوردهای سزاوار قبولی داشته شمیم و كلیه قصد های خود را به عنوان هدیه از کیش به تهران بیاورند.

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.